Kysynnänjousto-projektiin osallistuminen

Sähkön tuotanto ja kulutus vaihtelee ajasta riippuen. Välillä tuotantoa on enemmän kuin kulutusta ja toisinpäin.

Viime aikoina muun muassa sähköverkkoon kytketyn aurinko- ja tuulivoiman määrän jatkuva kasvu ovat alkaneet aiheuttaa uusia haasteita sähköverkon toiminnan kannalta. On todettu että tasapainottavia tekijöitä tarvitaan. Eräs viime aikoina tärkeäksi noussut hanke onkin niin sanotun tehoreservin rakentaminen yhtenä tekijänä tasapainottamaan kysyntää ja tarjontaa.

Fingrid sähköverkon tila
Fingrid sähköjärjestelmän tila

Lähdimme alkuvuodesta toteuttamaan yhdessä ST1 Lähienergian, TietoEvryn ja Waido IoTCloudin kanssa kysynnänjousto -projektia omalta ostaltamme. Projektissa esimerkiksi rakennusten lämpökapasiteettia voidaan käyttää kysynnänjouston apuna. Ratkaisu perustuu kärjistetysti siihen, että jos tuotantoa on liian vähän ja sähkön kysyntää täytyy väliaikaisesti pienentää, rakennuksen lämmitys voidaan kytkeä pois vähäksi aikaa ilman että tämä vaikuttaa lämpötiloihin. Vastaavasti jos tuotantoa on on liikaa, esimerkiksi käyttövettä voidaan lämmittää muutaman asteen kuumemmaksi, kunhan sallittuja rajoja ei ylitetä. Tämän ratkaisun avulla voidaan sähkön kysyntää muuttaa tarpeen mukaan, hyödyntäen rakennusten lämpökapasiteettia. Vastaavaa ratkaisua voidaan käyttää myös akuston kanssa jatkossa.

Haasteena projektissa oli kohteiden lämmityslaitteiden kytkeminen päälle tai pois tarkasti haluttuna ajanhetkenä ja siten että lämmitysjärjestelmä toimii turvallisesti, luotettavasti ja miellyttävästi kysynnänjoustoon osallistumisesta huolimatta. Projektissa on myös huomioitava, että eri kohteissa tulee rajat vastaan eri aikoina ja tehoreserviä varten tarvitsee pitää tietty määrä vaihtoehtoisia kohteita.

Olemme päässeet teoriasta käytäntöön ja tehneet testejä pilottikohteissa. Tulokset ovat olleet lupaavia.

Jos tarvitset monipuolista energiajärjestelmään liittyvää suunnitelua ja ohjelmiston toteutusta, ole yhteydessä meihin ja kerro lisää hankkeesta.