Toteutimme Turun AMK:lle Lääkehoitopassi-sovelluksen

Toteutimme Lääkehoitopassi -järjestelmästä version 2. Projektiin osallistui useita ohjelmistoalan ammattilaisia, joiden ahkeran ja periksiantamattoman työn ansiosta valmistui pykälä kerrallaan laajan, tarjousvaiheessa saadun määrittelyn mukainen kokonaisuus. Projektiin sisältyi toistakymmentä välipalaveria asiakkaan kanssa ja useita eri osa-alueita kuten Haka-kirjautumisintegraation toteutus.

Lääkehoitopassin tarkoitus on tukea ammattikorkeakoulujen terveysalan opiskelijoiden lääkehoidon oppimista ja varmentaa osaamisen kehittymistä. Sen lähtökohtana ovat tutkintokohtaiset lääkehoito-osaamisen kuvaukset terveysalalla. Lääkehoitopassi on kehitetty Turun ammattikorkeakoulussa yhteistyössä muiden suomalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa. Lääkehoitopassi tekee vaadittavan lääkehoito-osaamisen näkyväksi opiskelijalle itselleen, opettajille ja terveyspalvelujärjestelmässä työskenteleville ohjaajille.

Lääkehoitopassi tukee lääkehoidon opintojen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Opiskelija vastaa pääasiassa itse lääkehoitopassinsa kirjauksista. Ammattikorkeakoulun opettajat ja harjoittelupaikkojen ohjaajat taas kirjaavat lääkehoito-osaamisen tavoitteiden saavuttamisen. Lääkehoitopassia käyttävät rekisteröidyt opiskelijat ammattikorkeakouluissa, jotka ovat hankkineet passin käyttöoikeuden. Lääkehoitopassin ylläpidosta vastaa Turun ammattikorkeakoulu.