Fysioterapian KELA-hinnaston muuttumisen haasteet

Asiakashallinta-ohjelman käyttäviltä fysioterapeuteilta on tullut meille viime päivinä kysymyksiä KELA-taksojen muuttumisen jälkeen. Yleisin ongelma on ollut se, että viime vuoden puolella kirjatuissa lähetteissä on unohtunut vaihtaa taksat uusien korvausperustehinnastojen mukaiseksi. Alla opastamme vielä yksityiskohtaiset tavat ongelmatilanteen välttämiseksi.
Ohjelman uusin 1.2.4.2 versio osaa päivittää toimenpiteiden korvausperustehinnat automaattisesti ajantasaisiksi menemällä valikosta Asiakaskortisto -> Toimenpiteet ja painamalla sieltä painiketta “Tuo tiedostosta/päivitä” -painiketta. Tämän jälkeen uusille lähetteille korvaussummat menevät automaattisesti oikein.
Viime vuoden lähetteille jää kuitenkin ne vanhat korvausperusteiden summat, jotka on tuolloin lisätty.
Tilanne vaatii jonkin verran manuaalista työtä. Tähän on tarjolla kaksi vaihtoehtoista ratkaisutapaa:
1. Toimenpiteiden muokkaus lähetteeltä
a) Avaa viime vuoden puolella luotu lähete
b) Kirjaa ylös toimenpiteiden jäljellä olevat määrät
c) Poista vanhat toimenpiderivit ja lisää uudet siten, että yhteensä-määrät ovat samat kuin ennen oli jäljellä.
2. Uuden lähetteen luonti
a) Jätä vanha lähete sellaiseksi
b) Lisää uusi lähete vastaavin tiedoin, mutta toimenpiteiden kokonaismääräksi jäljellä olleet määrät.
Mikäli yrityksellenne ei sovellu kumpikaan yllä mainituista tavoista, viimeinen tapa on hoitaa kesken olevien lähetteiden loput tapahtumat käsin.
Suurin osa Kelan työntekijöistä ymmärtää, että korvaustavan muutokset kesken lähetteen eivät välttämättä onnistu ja ovat viime kädessä korjanneet virheelliset tapahtumat siirtymäkaudella oikeanlaisiksi.
Tärkeintä on, että tarkastatte asiakkaalta veloitettavan summan olevan oikein, jotta asiakasta ei veloiteta liikaa tai liian vähän.